impressie feestdagen herdenkingen vakantie bijzondere dagen tyler unsplash

Vakanties, feestdagen en bijzondere dagen

In onze agenda vind je alle schoolvakanties, feestdagen en andere bijzondere dagen in Nederland. De vakantie is bijgewerkt t/m 2022.

Betekenis officiële feestdagen

Er is geen wet dat officiële feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. In je cao of arbeidsovereenkomst staat of je vrij bent op feestdagen. Wel kunnen officiële feestdagen invloed hebben op een betalingstermijn of reactietermijn. Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.